Özel Çağın Göz Hastanesi

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bize Mesaj Yazın...

İridoloji

İridoloji

Gözler vücudumuzun aynasıdır. İridoloji, gözün iris tabakasını inceleyerek sağlık durumumuz hakkında bilgi verir. Kalıtsal olarak getirdiğimiz güçlü ve zayıf yönlerimizi değerlendiren ve belirtiler ortaya çıkmadan tedbir almamızı sağlayan güçlü ve güvenilir bir metot, bir sağlık analizi bilimidir.

İridoloji, gözün iris tabakası üzerindeki işaretleri değerlendirip, bunlardaki değişiklikleri gözlemleme esasına dayanır. Bir teşhis ve sağlık izleme yöntemi olarak kullanılır. Göz üzerindeki belirli noktaları vücudun bölümlerine bağlayan iridoloji ile bu noktalardaki değişimler gözlemlenerek bedensel ve ruhsal problemlerin yeri ve niteliği tanımlanabilir.

Eski hekimler de hastalarının sağlık sorunları hakkında gözlerinden ipuçları elde etmeye çalışmışlardır. Ancak modern iridoloji Macar doktor Ignatz von Peczely (1826-1911) ile başlamıştır. Küçük bir çocukken ayağı kırık bir baykuşa bakmakta olan von Peczely, baykuşun iris tabakasında siyah bir çizginin oluşmuş olduğunu görür. Baykuşun ayağı iyileştikçe bu siyah çizginin beyazlaşıp, küçük bir noktaya dönüştüğünü gözlemler.

Daha sonra doktorluk hayatında, aynı hastalığın defalarca hastalarının gözünde, aynı yerde bir iz oluşturduğunu görür. 1881'de yayınladığı bu buluşu, önce tüm Avrupa'da sonra da Amerika'da büyük ilgi uyandırır. 1950'lerde Amerikalı Dr. Bernard Jensen irisin detaylı şemasını çıkartmış ve iris üzerindeki hangi noktanın vücudun neresiyle bağlantılı olduğunu ayrıntılarıyla harita halinde uygulamaya sunmuştur.

İris, bedendeki kısımlar ve işlevlere bağlı olan (kek dilimleri gibi) dilimlere ve altı adet iç içe geçmiş halkaya ayrılmıştır. En içteki birinci halka mideye, ikincisi bağırsaklara, üçüncüsü kan ve lenf sistemine, dördüncüsü salgı bezleri ve organlara, beşincisi kaslar ve iskelete, en dışta olan altıncısı ise deri ve dışkıya bağlantılıdır.

Sol gözün irisi, vücudun sol tarafını, sağ gözün irisi ise sağ tarafını gösterir. Birçok kısım ve işlev her iki iriste de yansıtılır. Genelde, üst bedendeki organ ve işlevler, irisin üst kısmında, alt bedendekiler ise irisin alt kısmında gözlemlenir.

İris üzerindeki beyaz noktaların, şişmeler, aşırı uyarı ve stresten oluştuğu düşünülür. İris çevresinde oluşan siyah çizgi ise, ciltte toksinlerin oluşmaya başladığının ve düzenli dışkı atılamamasının göstergesi olarak değerlendirilir.

İridolojistler on değişik bünye yapısı tespit etmişlerdir. Bu bünyelerin her biri vücut sistemi, organlar ve bezler açısından değişik güçlülük-zayıflık dengesi gösterir. Her yapının kendine özgü bir iris dokusu vardır. Sık dokunmuş ipek gibi olan iris dokusu güçlü bir bünyeyi gösterir. Çuval gibi gevşek dokulu bir iris ise zayıf bir bünyeye işaret eder.

Normalin dışındaki iris işaretleri incelendiğinde, gerek iridolojistler gerekse diğer terapistler, o hastanın bünyesini dengeleyecek tedavileri oluşturabilirler. Deneyimli bir iridolojist, oluşmakta olan sağlık sorunlarının erken uyarılarına da özellikle dikkat eder.

İridolojide irislerin fotoğrafını çeken özel bir fotoğraf makinesi kullanılır. Bu makine sağdan-sola, yukarı-aşağı, ileri-geri hareket edebilir. Gözün dokusu yanlardan aydınlatılarak izlenir. Böylece uzman gözün tüm detaylarını film üzerinde yakalar ve bunları inceleyerek hastalığı tanımlamaya çalışır.