Özel Çağın Göz Hastanesi

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bize Mesaj Yazın...

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim çalışmalarına ilişkin tüm dikey ve yatay hiyerarşik yapılar ‘Kalite Yönetim Birimi Organizasyon Şemasında’ tanımlanmıştır.

Kalite Yönetim Birimi’nin Görev Alanı:

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
  • Öz değerlendirmeleri yönetir.
  • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi) yönetir.
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.