Özel Çağın Göz Hastanesi

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bize Mesaj Yazın...

Hasta Hakları

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

SAĞLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN BİR SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURDUĞUNUZDA HAKLARINIZ NELERDİR?

İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; “hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki” olarak tanımlanabilir.

İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından biridir.

1. HİZMETTEN GENEL OLARAK FAYDALANMA
  • Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.
2. BİLGİLENDİRME VE BİLGİ İSTEME
  • Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenme ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.
3. SAĞLIK KURULUŞUNU VE PERSONELİNİ SEÇME VE DEĞİŞTİRME
  • Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.
4. MAHREMİYET
  • Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
5. REDDETME, DURDURMA VE RIZA
  • Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
6. GÜVENLİK
  • Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.
7. DİNİ VECİBELERİ YERİNE GETİREBİLME
  • Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
8. İNSANİ DEĞERLERE SAYGI GÖSTERİLMESİ, SAYGINLIK GÖRME VE RAHATLIK
  • Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
9. ZİYARET VE REFAKATÇİ BULUNDURMA
  • Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.
10. MÜRACAAT, ŞİKAYET VE DAVA HAKKI
  • Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

SORUMLULUKLARINIZ NELERDİR?

Son dönemde hasta haklarının yanında bir de “Hasta Sorumluluğu” kavramı ortaya çıkmıştır. Henüz bu kavramın, içeriği ve kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, “hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir” diye tarif edilebilir. Hastanın sorumluluklarını boyutlandırmamız mümkündür. Kısaca maddeler halinde sıralayabiliriz:

1. GENEL SORUMLULUKLAR

1.1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

1.2. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

1.3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

2. SOSYAL GÜVENLİK DURUMU

2.1. Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

2.2. Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

3. SAĞLIK ÇALIŞANLARINI BİLGİLENDİRME

3.1. Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

4. HASTANE KURALLARINA UYMA

4.1. Hasta başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

4.2. Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

4.3. Hastanın tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile iş birliği içinde olması beklenir.

4.4. Hasta randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

4.5. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir

4.6. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

5. TEDAVİSİ İLE İLGİLİ ÖNERİLERE UYMA

5.1. Hasta tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

5.2. Hastanın tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

5.3. Hastanın sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

5.4. Hasta uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

HASTA İLETİŞİM BİRİMİ / hastailetisim@cagin.com / 444 8 2 44 (Dahili 1012)