"Gözünüz geleceğe sağlıkla baksın."

0549 241 02 41

Hafta içi : 09:00 - 18:00
Cumartesi : 09:00 - 18:00

Eğitim Bursu

BAŞARILI ve MADDİ OLANAKLARI KISITLI TIP ÖĞRENCİLERİNE KARŞILIKSIZ

ÖZEL ÇAĞIN GÖZ HASTANESİ BURSU

Özel Çağın Göz Hastanesi, devlet üniversitelerinin son dönem tıp dersleri not ortalaması 70 veya üstünde olan, maddi olanakları kısıtlı Türk vatandaşı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine karşılıksız burs verecektir.

Burs süresi 1 (bir) yıldır. Burs koşulları için gereken belgeleri (transkriptleri yıl sonunda ve eğer aile koşullarında değişiklik olduysa bu değişiklikleri 1 hafta içinde) Özel Çağın Göz Hastanesine iletmeyen bursiyerin bursu kesilir. Doğru olmayan beyanda bulunan öğrencinin bursu kesilir.

Aday öğrencilerin dolduracakları Başvuru Formunu ve eklenmesi gereken belgeleri  (transkript, vukuatlı nüfus kayıt örneği, anne ve babanın maaş bordrosu, anne ve/veya baba çalışmıyorsa SGK'dan kayıtları olmadığına dair belge, vergi levhası, ailenin oturduğu evin kira kontratı vb.) en geç her yılın 30 Eylül'üne kadar Özel Çağın Göz Hastanesi adresine elden teslim etmeleri veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresinde ulaşmayan belgeler dikkate alınmayacaktır.

Disiplin cezası alanların ve Özel Çağın Göz Hastanesi Yönetim Kurulu üyeleriyle birinci veya ikinci derecede akrabalık ilişkisi bulunanların burs başvuruları kabul edilmez.

ÖZEL ÇAĞIN GÖZ HASTANESİ ÖĞRENCİ BURSLARI YÖNETMELİĞİ

Amaç: Başarılı ve maddi olanakları kısıtlı tıp öğrencilerine burs sağlamaktır.

Başarı tanımlanması: Bursun verileceği öğretim yılı bir önceki dönem tıp dersleri not ortalamasının 70 veya üstü olması gerekmektedir. Ders notları dekanlıklardan alınan “transkript” ile belgelenmelidir.

Maddi olanakların kısıtlılığın belirlenmesi:

 • Anne ya da babadan birinin işsiz olması                                                                                               
 • Ailenin aylık gelirinin 500 TL-1000 TL arasında olması                                                                   
 • Ailenin aylık gelirinin 500 TL'nin altında olması                                                                              
 • Ailenin kirada oturması                                                                                                                                          
 • Ailenin özel otomobilinin olmaması                                                                                                        
 • Öğrencinin ailesi ile ayrı şehirde yaşaması                                                                                         
 • Öğrencinin yurtta kalması                                                                                                                        
 • Öğrencinin kiralık evde kalması ve evi en az 4 kişi ile paylaşması                                               
 • Ailede üniversite okuyan mevcut her bir öğrenci için                                                                     
 • Şehit çocuğu                                                                                                                                                  
 • Gazi Çocuğu                                                                                                                                                
 • Anne/babanın resmen ayrı yaşaması                                                                                                 
 • Lisanslı olarak bir sporla ilgilenmesi                                                                                                        

Maddi olanakların belgelenmesi:

 • Maaş bordrosu
 • Vergi levhası
 • Kira kontratı

Bursu verecek kurum: Burs Özel Çağın Göz Hastanesi tarafından verilir ve hastane bütçesinden karşılanır.

Burs süresi: Burs süresi 1 yıldır.

Burs miktarı ve ödenmesi:

 • Yıllık burs miktarı 2.500 TL’dir. Bu tutar Özel Çağın Göz Hastanesi Yönetim Kurulu tarafından, bir sonraki ders yılı için geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
 • Burs geçerli olan eğitim öğretim yılı içinde Eylül – Haziran ayları arasında 10 ay süreyle eşit tutarda ödenir.

Burs verilecek öğrenci sayısı:

 • Özel Çağın Göz Yönetim Kurulunun onayı ile burs verilecek öğrencilerin sayısı 15’dir.
 • Özel Çağın Göz Hastanesi Yönetim Kurulu üyelerinin birinci veya ikinci derece akrabalarına burs verilemez.
 • Özel üniversite ya da vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilere burs verilemez.

Bursun duyurulması:

Burs verileceği aşağıdaki kaynaklarda duyurulur.

 • Burs alma koşulları Özel Çağın Göz Hastanesi’nin süreli yayını olan Gözden dergisinde her yıl 2 kez yayınlanır, sürekli olarak web sayfasında yer alır.
 • Tüm Özel Çağın Göz Hastanesi çalışanlarına senede bir e-posta ile burs duyurusu yapılır.
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanlıklarına 15 Eylül tarihine kadar burs ile ilgili bilgi yazısı gönderilir.
 • Burs için son başvurma tarihi 30 Eylül’dür.

Burs alınamayacak özel durumlar:

 • Özel tıp fakülteleri öğrencileri
 • Disiplin cezası alınması
 • Özel Çağın Göz Hastanesi Yönetim Kurulu üyeleri ile birinci veya ikinci derecede akrabalık ilişkisinin bulunması
 • Türk vatandaşı olmamak

Burs adayları belirttikleri tüm özellikleri belgelemek zorundadır. Söz konusu koşullarda değişiklik olursa 1 hafta içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Doğru olmayan beyanda bulunan öğrencinin bursu kesilir ve verilmiş olan burs geri talep edilir.

Adayların Belirlenmesi: Öğrenci Bursları Alt Birimi yukarıdaki koşulları taşıyan adaylar ile senede bir kez sözlü mülakat yapar ve bursiyer seçiminde yukarıda belirlenen puanlama sistemini de göz önüne alarak burs alacak kişileri belirler. Burs verilecek aday sayısının %10’u kadar da yedek aday belirlenir. Liste Özel Çağın Göz Hastanesi Yönetim Kurulunda görüşülerek kesinleşir.

Özel Çağın Göz Hastanesi

Yönetim Kurulu

BAŞVURU FORMUNU İNDİRİN