"Gözünüz geleceğe sağlıkla baksın."

0549 241 02 41

Hafta içi : 09:00 - 18:00
Cumartesi : 09:00 - 18:00

Göz Tembelliği

Gözlerin bir veya her ikisinde görme azlığına sebep olabilecek herhangi bir yapısal anormallik yokken az görme olarak tarif edilebilir. Göz tembelliği çocuklarda görme azlığının en önemli nedenidir. Görülme sıklığı %3 civarındadır.

Görme azalması gözlerden bir veya ikisinden beyine bulanık görüntü gitmesi sonucu oluşur. Zamanında ve etkili tedavi edilmez ise görme kaybı kalıcı olur.

Göz Tembelliğinin Nedenleri

1)      Kırma kusurları (Miyop, Hipermetrop, Astigmatizma)

2)      Şaşılık

3)      Deprivasyon

Kırma kusuruna bağlı tembellikte ya her iki gözde ileri derecede miyop, hipermetrop, astigmatizma mevcuttur. Ya da gözlerden birinde diğerinden daha yüksek kırma kusuru vardır. 0 – 3 yaş döneminde her iki gözde 4.5 hipermetrop, 3 miyop, 2 dioptri üzeri astigmatizma yine bu dönemde iki göz arasında 2 hipermetrop, 3 miyop, veya 1,5 dioptri üzerinde astigmatizma mevcutsa göz tembelliği olabileceği düşünülmelidir.

Şaşılık gözlerdeki paralelliğin bozulmasıdır. Gözlerden biri içte, dışta, yukarı veya aşağıda bulunabilir. Bu durumda kayan göze gelen ışık huzmeleri görme merkezine düşmeyeceğinden beyinde çift görmeye sebep olur.Çocuklarda çift görmeyi engellemek için kayan gözden gelen görüntü beyin tarafından yok sayılır.

Deprivasyon tembelliği, gözlerden biri veya ikisinin katarakt, ptozis (göz kapağı düşüklüğü) gibi görme eksenini kapatan hastalıklar sonucunda oluşur.

Göz Tembelliği Tedavisi

Cerrahinin tedavide yeri sınırlıdır. Şaşılığı düzeltme, görme eksenini kapatan sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik ameliyatlar başlıcalarıdır.

En sık tembellik sebebi olan kırma kusurlarının zamanında gözlükle düzeltilmesi önemlidir.

Asıl tedavi kapama tedavisidir. Üç boyutlu görüntü ve derinlik hissi için iyi gören gözün belirli sürelerle kapatılması esasına dayanır. Kapama esnasında yakın çalışma yaptırılması (boyama, basit bilgisayar oyunları, tv seyretme) sık uygulanan etkili bir yöntemdir. Cam tedavisi hastanelerde uygulanan kapama-yakın çalışmanın farklı bir çeşididir.

Göz tembelliğinin fark edilmesi zordur ve genellikle fark edildiğinde geç kalınmıştır. Bu nedenle her çocuk 3 yaşına kadar göz muayenesi olmalıdır.

Göz tembelliği tedavisinde tedaviye başlama yaşının çok önemi vardır. İlk 4 yaşta fark edilip tedavi edilen hastalarda başarı şansı yüksektir. 8 yaştan sonra kapama tedavisinin faydalı olmayacağını söyleyen bilim insanları olsa da 14 yaşına kadar kapama tedavisi önerilir.