"Gözünüz geleceğe sağlıkla baksın."

0549 241 02 41

Hafta içi : 09:00 - 18:00
Cumartesi : 09:00 - 18:00

Keratokonus

Keratokonus

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Kürşat ÇAĞIN

 

Korneanın (Gözün saydam tabakası)konikleşmesi anlamına gelen keratokonüs oldukça yaygın görülen ilerleyici bir hastalıktır.

Konikleşen kornea aynı zamanda incelmiştir ve bu yapısal bozukluk düzensiz astigmatizma ve miyopiye sebep olup görmede bozukluk oluşur.

Hastalık genellikle ilerleyicidir ve çoğunlukla her iki gözü birden tutar. Klasik olarak puberte (ergenlik) çağında başlar.30-40 yaşlarına kadar ilerler.Allerjik bünyeli insanlarda daha çok görülür.Gözü kaşımak hastalığı tetikler %8-13,5 oranındaki vakada ailesel geçiş gösterilmiştir.Toplumda yaklaşık 1/2000 oranında görülür.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Keratokonus'un ilk bulgusu görme bulanıklığıdır. Ayrıca ışık hassasiyetinde artış, gece görüşünde azalma, baş ağrısı, okuma zorluğu ve çift görme hastalığın sık gözlenen bulgularıdır.Keratokonus genellikle her iki gözüde tutan bir hastalıktır, ancak gözlerden biri diğerine göre daha fazla etkilenebilir ve hasta sadece bir gözde hastalığı varmış gibi hisseder. Keratokonus sıklıkla gençlik çağlarında fark edilir, nadiren yirmili yada daha geç yaşlarda da açığa çıkabilir.Her göz muayenesinde değişen ve artış gösteren astigmatizma keratokonus hastalığını akla getirmelidir.Eğer hastalık takipsiz bırakılır ise korneada aşırı incelme olur (ciddi keratokonus), ödem ve bulanıklık nedeniyle hastanın görmesi çok azalır.

Belirtiler hastalığın süresine ve derecesine göre değişir. Hafif düzeydeki keratakonus hastalığı hiç fark edilmeyebilir. Çünkü tam görmektedir. Çoğunlukla görmede azalma şikayeti ile doktora başvuran hastanın muayenesinde doktor gözlükle görmenin istenilen düzeye çıkmadığını görünce retinoskopi  veya korneanın yapısal analizini yapan topografi cihazı yardımı ile tanı koyar. Hastalığın ileri düzeyleride munıon belirtiler denilen belirtilerdir. Hasta aşağı bakarken bombeleşmiş olan korneanın alt kapakta sebep olduğu  deformasyon  veya  korneadaki skar dokuda gözlenebilir. Hastalığın ileri düzeylerinde  hastanın gözünde ağrı ve kızarıklık olabilir.Kornea odaklanması ve görme iyice bozulmuştur.Bu durum gözdeki bombeleşmenin çok artmasına bağlı olarak kornea katmanlarından biri olan descemet  zarının yırtılmasıyla ortaya çıkar ve hidrops  diye adlandırılır.

KERATOKONUS ŞÜPHESİ

  • Gözlerde allerji ve kaşınma,
  • Aile bireylerinde keratokonus hastalığının bulunması,
  • Devamlı değişen ve artan gözlük numarası, özellikle astigmat değerlerinde artma olması,
  • Her göz muayenesinde farklı bir gözlük reçete edilmesi,
  • Gözlüğe rağmen görme seviyesi 10/10 olmaması,

durumlarında keratokonus hastalığından şüphelenilmeli ve ileri tetkikler yapılmalıdır.

KERATOKONUS HASTALARININ ŞİKAYETLERİ NELERDİR?

Keratokonus hastalarda ilk önce görme bulanıklığı oluşturur. Bununla beraber, çift görme, ışık dağılması ve saçılması, baş ağrısı, okuma güçlüğü ve gece araç kullanma zorluğu en sık dile getirilen şikâyetlerdir. Keratokonus hastaları hastalığın erken dönemlerinde gözlükle iyi bir görüş elde ederler, bunun nedeni hastalık göz bebeğinin içine henüz girmemiştir. İlerleyen dönemlerde hastalık göz bebeğinin içine girer. Bu hastalarda gözlük iyi ve net bir görüş sağlamaz. Orta evredeki keratokonus hastaları sık sık göz muayenesi olurlar, ancak gittikleri her göz doktoru farklı gözlük reçete eder.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Kontakt Lens

Çok ileri keratokonus dışında hemen her hastada kontakt lenslerle iyi bir görme sağlanabilir. Erken keratokonuslarda yumuşak torik lenslerle de iyi bir görme sağlanabilir. Ancak çoğu hastada kaliteli bir görme için yarı sert kontakt lensler gerekir. Yarı sert lens, korneanın bombeleşmiş olan kısmı üzerine baskı yaparak gözün ön yüzeyinin düzelmesini sağlar. Bu lenslerle görme oranı ve kalitesi normal bir göze yakın seviyelere ulaşabilir.

Cross-Link (Çapraz Bağ) Tedavisi

Keratokonusta kornea tabakasını oluşturan lifler normalden daha zayıftır. Bu nedenle kornea zamanla incelir ve bombeleşir. bu bozukluk genellikle ilerleyicidir. Ancak bazı hastalarda bu ilerleme bir safhada durmuş olabilir. Cross-link tedavisi ilerleme görülen hastalarda kornea liflerini sağlamlaştırarak bu ilerlemeyi durdurur. Ayrıca, zaman içinde mevcut numaralarda hafif bir düzelme de sağlar. Bu tedavi yapılmış olan hastalarda 1-2 sene içinde gözlük numaralarında ortalama 2 derecelik azalma gözlenmiş, aynı zamanda hastaların gözlükle görme miktarında da %10-20 ilave artışlar gözlenmiştir.

 Korneal Halka Tedavisi

Kornea içine yerleştirilen yarım daire şeklinde halkalar, kornea tabakasının merkezi kısmını gerginleştirerek düzleştirir. Böylece keratokonusta oluşmuş olan bombeliği ve şekil bozukluğunu azaltır. Keratokonusun durumuna ve kornea haritasındaki bombeleşmenin yerine göre halkaların pozisyonu ayarlanır.

Korneal halkalar, hastalığın ilerlemesini durdurmaz. Eğer ilerleyen bir keratokonusta korneal halka uygulaması yapılırsa zaman içinde ilerlemeye bağlı tekrar bulanıklık oluşabilir.