"Gözünüz geleceğe sağlıkla baksın."

0549 241 02 41

Hafta içi : 09:00 - 19:00
Cumartesi : 09:00 - 18:00

Şaşılık Ameliyatları

Şaşılık Ameliyatları

Şaşılık, her iki gözün birbiriyle olan paralelliğini kaybetmesidir. Her bir gözde 6’şar adet göz dışı kas bulanmaktadır. Bunların birinde veya bir kaçında kuvvet azlığı ya da fazlalığı olması gözlerde kayma sebebidir. Bir göz düz bakarken diğeri içe, dışa, yukarı veya aşağı kayabilir. Bazı durumlarda kayma her iki gözde de mevcuttur. Kayma durumu sürekli olabileceği gibi zaman zaman da ortaya çıkabilir.

Şaşılığın Sebepleri

Şaşılığın oluşmasında tek bir neden yoktur. Hamileliğin nasıl geçtiği, doğumun problemli olup olmadığı, çocuğun gelişimi, geçirdiği hastalıklar şaşılık için risk faktörü oluşturabilir. Şaşılık için genetik yatkınlık söz konusudur; yani aile fertlerinden birinin gözünde kayma olan varsa ortaya çıkma riski daha fazladır. İşlevsel, nörolojik veya kaslardaki yapısal bozukluklar, kaslardaki dengesizlikler, beyin merkezinin etkilendiği serebral palsi, Down sendromu ve hidrosefali gibi hastalıklar, görmeyi düşüren kataraktlar, glokom veya travmalar gözlerin paralelliğini bozarak şaşılık nedeni olabilmektedirler.

Şaşılığın Belirtileri

  •     Gözde paralelliğin kaybolması
  •     Yaşarma
  •     Ağrı
  •     Baş ağrısı
  •     Çift görme
  •     Üç boyutlu görüntünün kaybolması
  •     Bulanık görme
  •     Baş veya yüzün bir yana dönük olması

Bebeklik ve çocukluk döneminde olan kaymaların bir kısmı yalancı kaymalardır. Çocukluk döneminde yapılacak rutin muayeneler, gizli kaymaların, kırma kusurlarının, ailelerin fark edemediği küçük açılı kaymaların tanısı ve erken tedavisi açısından çok önemlidir. Dolayısıyla hiçbir problem olmasa dahi, çocukların 2 aylıktan başlayarak 6 ay, 3–5–7–12 yaşlarda muayeneleri önemlidir.

Şaşılık Tedavi Yöntemleri

Optik (Gözlük) Tedavi: Refraksiyon kusuruna bağlı olarak oluşur. Hasta gözlük kullanmaya başladıktan sonra şaşılık düzelir.

Kapama Tedavisi: Bu tedavi yöntemi hastanın gözünde tembellik var ise uygulanmaktadır.

Enjeksiyon Tedavisi: Kaymaya neden olan kası felç eden bir ilacın kullanılması esasına dayanır. Etkisi yaklaşık 6 ay kadardır ve daha çok sinir felcine bağlı şaşılıklar gibi özel durumlarda tercih edilen bir tedavi yöntemidir.

Cerrahi Tedavi: Her yaşta en sık kullanılan tedavi yöntemidir. Uyumlu olan vakalarda lokal anesteziyle yapılabilmektedir. Şaşılığın düzeltilmesi ve gözler arasındaki paralelliğin sağlanması için muhtelif teknikler kullanılarak bu kasların güçleri arttırılır, azaltılır veya kasların etki noktaları değiştirilir. Başarı oranı çok yüksek olan şaşılık operasyonunda hastalarımız aynı gün taburcu edilmekte ve ertesi gün normal hayatlarına dönmektedir.