"Gözünüz geleceğe sağlıkla baksın."

0549 241 02 41

Hafta içi : 09:00 - 19:00
Cumartesi : 09:00 - 18:00

Diğer Küçük Müdaheleler

Diğer Küçük Müdaheleler

ARPACIK-ŞALAZYON

Arpacık göz enfeksiyonlarından biridir. Hastalık 1-2 gün içerisinde oluşur ve gözdeki batma ile belirginlik gösterir.

Erken teşhiste damlalar, antibiyotikler ve merhemlerle arpacık oluşumunun önüne geçilebilir. İlaçların tedavi edemediği kistleşmiş arpacıklarda iltihaplı keseye müdahale ederek temizlemek gerekebilir.

ENÜKLEASYON-EVİSSERASYON

Hastalık veya yaralanmaya bağlı olarak iş görmez hale gelen gözün bütünü ile alınması işlemine ‘’enükleasyon’’ denir.

Gözü hareket ettiren kaslar bırakılır ve tercihen bilye (implant) yerleştirilir. Kasların bu bilyeye tutturulması protez hareketini arttırmaktadır.

Gözün alınması gerektiğinde uygulanan diğer teknik ise ‘’evisserasyon’’ dur. Bunda sklera dediğimiz gözün dış kısmını oluşturan sert, beyaz tabaka yerinde bırakılır ve göz içindeki hastalıklı dokular temizlenir. Protez hareketini arttırmak için bilye sklera içine yerleştirilir.

GÖZ KAPAĞININ İÇE DÖNMESİ(ENTROPİON)

‘’Entropion’’ göz kapaklarının içe dönmesidir. Genellikle alt kapakta görülür. Bu da göz düzeyine temas eden cildin ve kirpiklerin enfeksiyona yol açmasına sebep olur. Tedavisi cerrahidir. Tedavi edilmediği takdirde korneada hasar oluşabilir ve görme kaybına sebebiyet verebilir.

GÖZ KAPAĞININ DIŞA DÖNMESİ(EKTROPİON)

‘’Ektropion’’ göz kapaklarının dışa dönmesidir. Göz kapakları doğuştan veya sonradan dışa dönebilir. Gözlerimizin iyi görebilmesi için korneaya sürekli olarak dağıtılan gözyaşı ile ıslanması gerekir göz kapağının dışa dönmesi durumunda gözyaşı dağılımı düzgün olmaz ve gözün saydam tabakasında hasar oluşabilir. Ameliyat sürecine kadar gözün nemli kalabilmesi ve enfeksiyon oluşmaması için gözyaşı damlaları ve antibiyotikli damlalar kullanılması gerekebilir.