Page 7 - Özel Çağın Göz Hastalıkları Hastanesi - E-Dergi (Sayı 7)
P. 7

1989 yılından bu yana, kaliteli   Son yıllarda gelişen sağlık      İnternet Sitemizi
       hizmetin adresi olan ve hasta    turizminin önemli duraklarından    Ziyaret Edin
       memnuniyetini her daim koruyan    biri haline de gelen Çağın Göz
       Çağın Göz Hastanesi, ilkeli ve    Hastanesi, yurt dışından tedavi
       deneyimli kadrosuyla Türkiye’nin   amacıyla gelen misafirlerini en iyi
       en önemli sağlık kuruluşlarından   şekilde ağırlayarak, dünyanın farklı
       biri olarak adından söz ettirmeye  yerlerinden rağbet gören bir kurum
       devam ediyor.            olmanın haklı gururunu yaşıyor.
       Marmara Bölgesi ve ağırlıklı olarak  Sağlık alanındaki hizmetlerine
       Kocaeli’de en çok tercih edilen   ek olarak, sosyal sorumluluk
       sağlık kuruluşlarından Çağın     projelerine de büyük önem veren
       Göz Hastanesi, sağlık alanındaki   Çağın Göz Hastanesi, fotoğraf
       gelişmeleri yakından takip ederek  yarışması ve kitap kampanyaları
       hasta memnuniyetini de arttırıyor.  da düzenliyor. Bunun yanı sıra
       7 göz hekimi, 1 iç hastalıkları uzmanı  gerek sağlık gerekse hayata
       ve deneyimli personelinin görev   dair birçok makale, inceleme
       yaptığı 26 yatak kapasiteli ve 4 bin  ve değerlendirmenin yer aldığı
       m2’lik bir alanda kurulu binasında  “Gözden” dergisi ile kurumsal
       hizmet veren kurum, ileri teknoloji  yayıncılığa farklı bir anlayış
       medikal ekipman kullanımını da iş  getirirken, sosyal medya hesapları
       hedeflerinin en üstüne koyuyor.   aracılığı ile de halkımızı göz sağlığı
                         hakkında bilinçlendirmeye ve
       Vitrektomi, oküloplasti, şaşılık,
       katarakt ve diğer tüm göz      bilgilendirmeye devam ediyor.
       hastalıklarının tedavisini, biri   Kısacası Çağın Göz Hastanesi,
       Excimer Lazer olmak üzere toplam   “çağın” sağlık kurumu olma
       3 ameliyathanesinde başarılı cerrahi  hedefine ulaşmanın gururunu
       müdahalelerle gerçekleştiriyor.   yaşıyor...                                                         5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12