Page 4 - Özel Çağın Göz Hastalıkları Hastanesi - E-Dergi (Sayı 7)
P. 4

v
             B  U    S  A  Y  I  D  A      07

                              KURU M S AL

                              04    “Çağın” Göz Hastanesi                  32           06    Kurum Etkinlikleri

                              19
                                  Hasta Görüşleri                Her Açıdan         S AĞL IK M A KALELERİ

                  Zaman          12   Femtolazer Katarakt Cerrahisi
                                  Op.Dr. Kürşat Çağın
                 Kavramı
                              16   Sarı Nokta Hastalığı
                                  Op.Dr. Erkan Tırak

                              20    Göz Cerrahisinde Sedasyon
                                  Doç.Dr. Hale Borazan

                              26    Kanser Nedir?
                                  Uzm.Dr. Yüksel Özkan

                              28    Nasıl Özgüven Kazanılır?
                                  Uzm.Dr. Uğur Zeren                              RÖPO R T AJ

                              44    Geçmişle Geleceği Bağlayan
                                  Bir Kent Emekçisi
                                  Murat Karasalihoğlu

                              56    Çok Yönlü Bir
                                  Adli Psikolog
                                  Deniz Enül

                              62    Brisa Müze’nin
                                  Ana Teması Yolculuk
                                  Aylin Erdil    2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9